ORIGINALNA BMW DIAGNOZA NA VOZILU

Visokotehnološki servis: v vozilu integrirana diagnoza na vozilu pravočasno identificira in shrani morebitne motnje v električnih in elektronskih sistemih vozila. Na osnovi diagnoze računalniško podprt sistem posreduje hitre in precizne analize napak. Poleg tega vzpostavi interaktivno, neposredno dvosmerno komunikacijo med pooblaščenim servisom BMW in specialisti na centrali BMW. S tem je stalno zagotovljena visoka kakovost servisa.

© Copyright 2023 Makoma d.o.o.